PL / EN
DLA DOMU

Dyfuzor zapachowy HS home – Zielona Herbata

Cena:

29,99 

Pojemność: 90
 

 

+
-
Opis
Napar oczyszcza umysł oraz ciało. Olejki eteryczne relaksują i poprawiają nastrój. Ta znana od wieków skromna roślinka potrafi zdziałać cuda. HISKIN HOME dyfuzor o zapachu Zielona Herbata, powstał z wykorzystaniem naturalnych olejków eterycznych. Wspaniały aromat wypełni pomieszczenie dzięki długim, naturalnym patyczkom z rattanu, które dla podtrzymania efektu dyfuzji należy co kilka dni odwrócić i zanurzyć w płynie suche końce. Szklany pojemnik nadaje się w 100% do przetworzenia lub innego wykorzystania po wyczerpaniu się płynu.
Sposób użycia: Przed użyciem produktu dokładnie zapoznaj się ze środkami bezpieczeństwa. 1. Zdejmij nakrętkę. 2. Włóż patyczki do środka flakonika. Unikaj bezpośredniego kontaktu nasączonych patyczków ze wszelkimi powierzchniami. W przypadku wylania natychmiast wytrzeć ściereczką. Produkt może uszkadzać powierzchnie na skutek jego nieprawidłowego użytkowania. Produkt nie nadaje się do spożycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie niezgodne z instrukcją i przeznaczeniem produktu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i gorących powierzchni. Nie palić.
Uwaga!
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w chłodnym miejscu. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
Reagowanie
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć / lekarzem. Zebrać wyciek.
Przechowywanie
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pod zamknięciem.
Pojemność
90
Skład

Parfum, Citral, Benzyl Alcohol, Iseugenol, Geraniol, Benzyl Salicylate, Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Limonene.

Produkty z tej samej linii
Oglądasz: Dyfuzor zapachowy HS home – Zielona Herbata 29,99 
Dodaj do koszyka