PL / EN
OCHRONA ANTYBAKTERYJNA

HISKIN Antibac hand Cleanser+ biobójczy żel do rąk – delfin 75 ml

Cena:

Original price was: 8,99 zł.Current price is: 6,29 zł.

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką – 8.99 zł
+
-
Opis
Żel do higienicznej dezynfekcji rąk, metoda wcierania bez użycia wody. Produkt przeznaczony do codziennego stosowania przez użytkownika powszechnego. Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.
ZAPACH:
Owoców leśnych.
SPOSÓB UŻYCIA:
Około 3 ml produktu rozprowadzić na suchych, czystych rękach. Wcierać przez 30 sekund i pozostawić do wchłonięcia. Przez cały czas dezynfekcji ręce muszą być wilgotne. Nie spłukiwać. Substancja czynna: etanol – 70g/100g. Niebezpieczeństwo: H319 Działa drażniąco na oczy. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. P101 w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P305+P351+P338.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
PIERWSZA POMOC:
W przypadku spożycia: wypłukać usta wodą i podać do picia dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego do picia osobie nieprzytomnej. W przypadku narażenia inhalacyjnego: zapewnić dostęp świeżego powietrza. Skutki uboczne: w kontakcie ze skórą w przypadku wystąpienia niepokojących objawów spłukać skórę wodą i zastosować krem ochronny. Odpowiedzialność za przeszkolenie dziecka o prawidłowym stosowaniu produktu ponosi opiekun/rodzic. Pojemność 75 ml. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 1311/TP/2020
Skład

Alcohol Denat., Aqua (Water), Glycerin, Rubus Idaeus (Raspberry) Fruit Extract, Fragaria Ananassa (Strawberry) Fruit Extract, Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Prunus Persica (Peach) Fruit Extract, Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Polyacrylate Crosspolymer-6, Hydrolyzed Gardenia Florida Extract, Parfum (Fragrance), Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, t-Butyl Alcohol, Hexyl Cinnamal

Oglądasz: HISKIN Antibac hand Cleanser+ biobójczy żel do rąk – delfin 75 ml Original price was: 8,99 zł.Current price is: 6,29 zł.
Dodaj do koszyka