Wysyłka

  1. Dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
  2. Informacje o warunkach realizowania usług można znaleźć pod adresem: www.inpost.pl
  3. Czas dostawy przesyłki to 2-3 dni robocze.
  4. Przed odebraniem przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona w trakcie transportu. Jeżeli została ona uszkodzona, lub istnieje takie podejrzenie, należy bezwzględnie spisać protokół  reklamacyjny w obecności kuriera przed podpisaniem odbioru paczki. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu. Za reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w trakcie transportu odpowiada firma kurierska.
  1. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi kurierskiej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej nie dające się z zewnątrz zauważyć Klient stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił to firmie kurierskiej roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez kuriera w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi. O takim stanie rzeczy należy również niezwłocznie powiadomić sklep hiskin.com.pl
  2. Jeśli Kupujący nie odbierze zamówionego przez siebie towaru, pokryje koszty odesłania go do sklepu hiskin.com.pl